Çocukların hakkıların ve sorumlulukların.
Çocukların artakarması:

 

Çocukların hakkıların bunlardır:

 • A la vie.Yaşam
 • Aileleri tarafından bilinmeler, ve ilgilenilmeleri için kayıtlı yasal bir ad ve ulus.
 • Ilerleyici,bağımsız ve verimli bir yaşam sürebilsinler diye ihtiyaç duydukları fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gereklilikler ve gelişimler için yeterli ilgi ve yaşam standardı.
 • Okur yazar olabilmeleri ve ön yargı ve ayrımcılıktan uzaklaşmaları için temel toplum bilgisi için ücretsiz eğitim.
 • Hayatlarını etkileyebilecek şeylerle ilgili seçenekler ve verilmiş bilgiler ve iyi seçimler yapmaları için destek.
 • Başkalarının haklarını engellemedikleri sürece istediklerini düşünmeleri, istediklerine inanmaları ve bunları söylemeleri.

Hükümetler, organizasyonlar, topluluklar, kültürler aileleri özellikle ebeveynler her çocuk için haklarını yeterli ve sorumlulukla öğrenebilmeleri için çalışmalıdır.

Çocuklar zararlardan, ihmallerden, sömürüden ve onların gelişimlerine zarar verebilecek diğer bütün zararlı aktivitilerden özellikle cinsel istismardan, silahlı çekişmelerden, çocuk işçiliğinden, satılmaktan ve fuhuş, yetişkin işleri ve tehlikeli uyuşturucular için kaçırılmaktan korunmalıdırlar.

Zarar gören, ihmale uğrayan veya sömürülen çocuklar yardım görerek kendine güveni yeniden kazandırılmalı ve normale döndürülmeli.

Kendi yararlarına olmadığı sürece çocuklar ebeveynlerinden ayırılmamalıdır.


 

Aileleri tarafından bakılamayan çocukların başka bir ülkede yaşamak için götürülmüş olsalar bile cinsiyet,dil,kültür ve din gözetilmeden yeterli bir şekilde ilgilenilmeye hakları vardır.

Çocuğa zarar vermediği sürece ebeveynleri ayrılan çocukların her ikisiyle de görüşmeye hakkı vardır.

Farklı ülkelerde yaşayan ailelerin ülkeler arasındaki yolculuğuna izin verilmeli ki aralarındaki iletişim devam etsin veya yeniden bir araya gelebilsinler.

Ülkeye göçmen olarak gelmiş olan çocukların orada doğanlarla aynı hakka sahip olmaları gerekir.

Yasaları çiğnemekle suçlanan çocuklar yasal yardım almalıdırlar.birimlere ve hapishanelere yerleştirilen daha ciddi suçlardan yargılananlar yetişkinlerden ayrılmalı ve aileleriyle iletişimi sağlanmalıdır.

Sorumlulukları

Çocukların sorumlulukların bunlardır:

 • Ebeveynleri dahil diğerlerinin haklarına saygı göstermek.
 • Birbirlerine zorbalık yapmama veya zarar vermeme.
 • Çevrelerine özen gösterme.
 • Yeteneklerinin elverdiğince öğrenme ve mümkün olan her yerde bu deneyimi diğerleriyle paylaşma.
 • Ayrımlığın kurbanı olmuş ve dezavantajlı durumdaki yardıma ihtiyacı olanlara yardım etme.

Nezaket ve adaleti keşfeden bir çocuk yarının çocukları için daha iyi bakımdır.

1 Uluslararası çocuk hakları sözleşmesi birçok evrensel ve temel çocuk hakkını ve sorumluluklarını açıklar. Korumalarını garanti altına almak amacıyla; nerede yaşalarsa yaşasınlar, durumları nasıl olursa olsun çocuklar korunmali ve sorumlu bir yetiskin olabilmek için onlara en iyi şanslar verilmelidir.

2 18 yaşından küçük kişiler "çocuk" olarak incelenmektedir.

Çocuk Hakları Projesi temeli UNCRC'ye dayanan Jerry Tyrrell'in bir fikridir