De Rechten van het kind
En zijn of haar verantwoordelijkheden

 

Kinderen hebben het recht op:

 • leven
 • een wettelijk geregistreerde naam en nationaliteit en om hun ouders te kennen en door hen verzorgd te worden.
 • juiste zorg en een levensstandaard die ten goede komt in hun fysieke, mentale, spirituele, morele en sociale behoeften en ontwikkeling zodat ze kunnen groeien en een volledig, onafhankelijk en productief leven kunnen leiden.
 • gratis onderwijs om alfabetisering en een basis kennis te verkrijgen vrij van vooringenomenheid en vooroordelen.
 • het maken van eigen keuzes die hun leven beinvloedt en op het verkrijgen van informatie en steun bij het maken van keuzes.
 • het denken, geloven en zeggen wat ze willen zolang ze andere mensen niet weerhouden van hun rechten.

Overheden, organisaties, gemeenschappen, culturen, gezinnen en vooral de ouders moeten werken aan wat het beste is voor ieder kind, zodat ze tijdens hun ontwikkeling, leren hoe ze hun rechten op goede en verantwoordelijke wijze kunnen gebruiken.

Kinderen moeten worden beschermd tegen schade, verwaarlozing, uitbuiting of enige andere activiteit die hun ontwikkeling kan schaden, in het bijzonder seksuele uitbuiting, schade van gewapende conflicten, kinderarbeid, verkocht of ontvoerd worden en zo belanden in de prostitutie of volwassenen werk en gevaarlijke drugs.

Kinderen die zijn beschadigd, verwaarloosd of misbruikt moeten hulp krijgen om hun zelfrespect te herstellen en terug te keren naar de normaalwaarde.

Kinderen moeten niet worden gescheiden van hun ouders tenzij het voor hun eigen bestwil is.


 

Kinderen die niet door hun eigen familie verzorgd kunnen worden, hebben het recht om goed verzorgd te worden door mensen die hun geslacht, hun taal, hun sexualiteit, hun cultuur en hun religie respecteren. Zelfs als ze naar een ander land worden meegenomen om in te wonen.

Kinderen wiens ouders zijn gescheiden hebben het recht om in contact te blijven met beide ouders, tenzij dit recht het kind zou kunnen schaden.

Gezinnen die in verschillende landen wonen, zouden de mogelijkheid moeten hebben deze te bezoeken zodat ouders en kinderen in contact kunnen blijven met elkaar of samen kunnen komen als familie.

Kinderen die als vluchtelingen naar een land komen, zouden dezelfde rechten moeten hebben als kinderen die geboren zijn in dat land.

Kinderen die ervan beschuldigd worden de wet te hebben overtreden, moeten juridische hulp krijgen. Kinderen die in instellingen of gevangenissen zijn geplaatst voor ernstige misdrijven, moeten worden gescheiden van volwassenen. Ze moeten in staat zijn contact te kunnen houden met hun familie.

Verantwoordelijkheden

Kinderen hebben de verantwoordelijkheid om:

 • de rechten van anderen te respecteren, waaronder die van hun ouders.
 • elkaar niet te pesten of kwaad te doen.
 • te zorgen voor hun omgeving.
 • zoveel te leren als hun capaciteiten toestaan en, waar mogelijk, hun kennis en ervaring te delen met anderen.
 • anderen in nood, kansarmen en slachtoffers van discriminatie te helpen.

Een kind dat vriendelijkheid en eerlijkheid ontdekt, zal beter zorgen voor de kinderen van morgen.

1: In het VN verdrag inzake de rechten van het Kind (UNCRC) staan een aantal universele, fundamentele kinderrechten en verantwoordelijkheden. Deze zijn gericht op het waarborgen van alle kinderen, waar ze ook wonen en ongeacht hun omstandigheden. Dat ze worden beschermd, verzorgd en dat ze de beste kans gegeven wordt om uit te groeien tot gezonde en verantwoordelijke volwassenen.

2: Een kind wordt gedefinieerd als een persoon onder de leeftijd van 18 jaar.

The Kidz Rights Project is een idee van Jerry Tyrrell op basis van de UNCRC.